Termeni si Conditii

 1. Introducere

  Acești Termeni și Condiții generale de utilizare ("Termeni și Condiții") stabilesc regulile și condițiile sub care puteți accesa și utiliza acest website și serviciile asociate acestuia. Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții înainte de a utiliza Calatoreala (https://www.calatoreala.ro). Utilizarea acestui website implică acceptarea în mod implicit a acestor Termeni și Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre aceste condiții, vă rugăm să nu utilizați acest website.

  Prin accesarea sau utilizarea website-ului, Calatoreala, sunteți de acord să respectați întocmai acești Termeni și Condiții și toate legile și reglementările aplicabile. Termenul "noi", "al nostru" sau "website" se referă la proprietarul Calatoreala, iar termenul "utilizator" sau "dumneavoastră" se referă la persoana care accesează sau utilizează Calatoreala în orice mod.

  Calatoreala este destinat utilizării generale și este pus la dispoziție pentru informare și utilizare personală. Prin utilizarea acestui Calatoreala, sunteți de acord că nu veți utiliza informațiile sau serviciile sale în moduri care ar încălca drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi legale ale noastru sau ale altor terțe părți.

  Ne rezervăm dreptul de a modifica, actualiza sau înlocui orice parte a acestor Termeni și Condiții prin publicarea actualizărilor și modificărilor pe Calatoreala. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic aceste Termeni și Condiții pentru modificări. Continuarea utilizării Calatoreala după publicarea modificărilor reprezintă acceptarea acestor modificări.

  Pentru orice întrebări sau clarificări cu privire la acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@calatoreala.ro.

 2. Definiții și Interpretări

  În acești Termeni și Condiții, termenii și expresiile de mai jos au semnificația specificată, exceptând cazul în care contextul impune altfel:

  Calatoreala

  Calatoreala se referă la [numele complet al website-ului], inclusiv orice subdomenii, variante mobile sau aplicații mobile asociate acestuia.

  Utilizator

  "Utilizator" se referă la orice persoană care accesează sau utilizează Calatoreala în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la, vizitatori, membri înregistrați sau alte persoane care interacționează cu Calatoreala.

  Conținut

  "Conținut" se referă la informațiile, texte, imagini, videoclipuri, grafice și alte materiale disponibile pe Calatoreala.

  Servicii

  "Servicii" se referă la toate facilitățile și resursele disponibile pe Calatoreala, inclusiv, dar fără a se limita la, conținutul, ghiduri, resurse și orice alte servicii oferite de Calatoreala.

  Parteneri Afiliați

  "Parteneri Afiliați" se referă la terțe părți sau companii cu care Calatoreala poate avea acorduri de afiliere sau partenere, iar Calatoreala poate oferi linkuri către site-urile lor sau promova produsele și serviciile lor.

  Utilizare Neautorizată

  "Utilizare Neautorizată" se referă la orice acces sau utilizare a Calatoreala într-un mod care încalcă acești Termeni și Condiții sau încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi legale.

  Aceste definiții și interpretări se aplică în toată documentația Calatoreala, inclusiv în acești Termeni și Condiții, exceptând cazul în care contextul impune altfel.

 3. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

  Prin accesarea sau utilizarea Calatoreala, sunteți de acord să respectați și să fiți supus acestor Termeni și Condiții, precum și oricăror alte reguli, politicile sau directivelor pe care le putem publica pe Calatoreala.

  Prin accesarea sau utilizarea Calatoreala, sunteți de asemenea de acord cu faptul că sunteți responsabil pentru respectarea legilor și reglementărilor locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești termeni, nu sunteți autorizat să utilizați Calatoreala.

  Acești Termeni și Condiții se aplică tuturor utilizatorilor Calatoreala, inclusiv, fără a se limita la, utilizatorii care sunt browseri, furnizori, clienți, comercianți și/sau contribuitori de conținut.

  Prin utilizarea Calatoreala, declarați că aveți cel puțin vârsta majoratului în statul sau provincia dvs. de reședință, sau că ne-ați acordat consimțământul dvs. de a permite oricăruiul minor dependent să utilizeze Calatoreala.

 4. Drepturi de Autor și Proprietate Intelectuală

  Drepturi de Autor

  Tot conținutul disponibil pe Calatoreala, inclusiv, dar fără a se limita la, text, grafică, logo-uri, imagini, clipuri video, date și software, este protejat de drepturile de autor și este proprietatea creatorilor săi sau a partenerilor noștri și este protejat de legile de drepturi de autor aplicabile.

  Niciun element al conținutului Calatoreala nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, vândut, revândut sau exploatat în niciun fel fără consimțământul scris prealabil al creatorilor sau al proprietarilor legali ai respectivelor conținuturi.

  Utilizarea Conținutului

  Permiteți Calatoreala o licență limitată, revocabilă, non-exclusivă și ne-transferabilă pentru a accesa și utiliza conținutul în mod personal. Această licență nu include dreptul de a modifica, reproduce, distribui, vinde sau utiliza în alt mod conținutul în scopuri comerciale fără consimțământul prealabil scris al creatorilor sau al proprietarilor legali ai respectivelor conținuturi.

  Orice utilizare neautorizată a conținutului [Website Name] este interzisă și poate încălca drepturile de autor, marcile comerciale și alte legi aplicabile.

  Marcile Comerciale

  Toate mărcile comerciale, mărcile de serviciu și nume comerciale prezentate pe Calatoreala sunt proprietatea creatorilor lor sau a partenerilor noștri. Nimic din aceste Termeni și Condiții nu conferă drepturi sau licențe asupra oricărei mărci comerciale prezentate pe Calatoreala fără consimțământul scris prealabil al proprietarului mărcii respective.

 5. Utilizarea Serviciului

  Accesul la Serviciu

  Prin accesarea sau utilizarea Calatoreala, sunteți de acord că veți respecta acești Termeni și Condiții și că veți utiliza Calatoreala numai în scopurile permise de aceștia și de orice lege sau regulament aplicabil.

  Utilizarea Responsabilă

  Sunteți responsabil pentru utilizarea responsabilă și legală a Calatoreala. Nu veți utiliza Calatoreala în niciun fel care ar putea cauza daune, defăimare sau alte prejudicii pentru Calatoreala, partenerii noștri sau alte persoane fizice sau juridice.

  Conținutul Utilizatorului

  Dacă Calatoreala permite încărcarea sau partajarea de conținut de către utilizatori, sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru conținutul dumneavoastră și că veți respecta toate legile și reglementările aplicabile.

  Restricții

  Nu veți utiliza Calatoreala în niciun mod care ar putea afecta negativ funcționarea sau securitatea acestuia. Nu veți încerca să accesați sau să manipulați sistemele sau datele Calatoreala în moduri care nu sunt autorizate.

  Suspendare sau Întrerupere a Serviciului

  Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau întrerupe accesul dvs. la Calatoreala în orice moment, fără notificare prealabilă, dacă considerăm că ați încălcat acești Termeni și Condiții sau alte reguli aplicabile.

 6. Conturi și Înregistrare

  Crearea unui Cont

  Pentru a accesa anumite caracteristici sau funcționalități ale Calatoreala, este posibil să fie necesar să creați un cont. Sunteți de acord să furnizați informații exacte, complete și actualizate în momentul înregistrării și să actualizați în mod regulat aceste informații pentru a menține exactitatea lor.

  Confidențialitatea Contului

  Sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității informațiilor dvs. de conectare și pentru restricționarea accesului la contul dvs. Sunteți de acord să vă asumați responsabilitatea pentru toate activitățile care apar sub contul dvs. sau parola dvs.

  Notificare asupra Utilizării Neautorizate

  Dacă observați sau bănuiți că există orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau alte încălcări ale securității, sunteți obligat să ne notificați imediat.

  Suspendare sau Încetarea Contului

  Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau închide conturile utilizatorilor sau de a restricționa accesul la Calatoreala în orice moment, fără notificare prealabilă, dacă considerăm că utilizatorul a încălcat acești Termeni și Condiții sau alte reguli aplicabile.

 7. Politica de Confidențialitate

  Colectarea și Utilizarea Informațiilor

  Ne angajăm să protejăm confidențialitatea informațiilor dvs. personale și să le utilizăm doar în conformitate cu Politica noastră de Confidențialitate. Prin utilizarea Calatoreala, sunteți de acord cu colectarea, stocarea și utilizarea informațiilor personale în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

  Divulgarea Informațiilor

  Ne angajăm să nu vindem, să nu comercializăm și să nu transferăm în alt mod informațiile dvs. personale către terțe părți, cu excepția cazurilor în care sunteți de acord explicit sau în cazurile prevăzute de lege.

  Securitatea Informațiilor

  Ne angajăm să luăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile dvs. personale împotriva accesului neautorizat, pierderii, utilizării incorecte sau divulgării.

  Cookie-uri și Tehnologii Similare

  Calatoreala poate utiliza cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pentru a îmbunătăți experiența dvs. de navigare pe website și pentru a furniza servicii personalizate. Prin continuarea utilizării Calatoreala, sunteți de acord cu utilizarea acestor tehnologii conform Politicii noastre de Cookie-uri.

 8. Limitări și Excluderi de Responsabilitate

  Utilizare a Conținutului

  Utilizarea conținutului de pe Calatoreala se face pe propriul dvs. risc. [Numele Companiei] nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețea, actualitatea sau integritatea conținutului sau pentru orice consecințe rezultate din utilizarea acestuia.

  Excludere a Garanțiilor

  Calatoreala nu oferă nicio garanție cu privire la Calatoreala sau la conținutul său. Calatoreala este furnizat "ca atare" și "conform disponibilității", fără garanții de niciun fel, fie ele explicite sau implicite.

  Limitarea Răspunderii

  În niciun caz Calatoreala sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători față de dumneavoastră sau orice altă persoană pentru orice pierdere sau daună directă, indirectă, incidentală, specială sau punitivă rezultată din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Calatoreala sau conținutul său.

  Legi Aplicabile

  Unele jurisdicții nu permit limitările sau excluderile de răspundere pentru daune incidentale sau consecutive, așa că limitările de mai sus pot să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

 9. Modificări ale Termenilor și Condițiilor

  Dreptul de Modificare

  Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza acești Termeni și Condiții în orice moment, fără notificare prealabilă. Orice modificări vor intra în vigoare imediat după publicarea acestora pe Calatoreala.

  Continuarea Utilizării

  Prin continuarea utilizării Calatoreala după publicarea modificărilor, sunteți de acord să fiți supus acestor modificări. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic acești Termeni și Condiții pentru modificări.

  Informații Actualizate

  Este recomandat să revizuiți în mod regulat acești Termeni și Condiții pentru a fi la curent cu orice modificări. Dacă nu sunteți de acord cu orice modificare a acestor Termeni și Condiții, trebuie să încetați imediat utilizarea [Website Name].

 10. Legislație Aplicabilă și Jurisdicție

  Legislație Aplicabilă

  Acești Termeni și Condiții sunt guvernați și interpretate în conformitate cu legile statului/provinciei noastre [inserați numele statului/provinciei], fără a ține cont de conflictele de prevederi legale.

  Jurisdicție

  În măsura permisă de lege, orice dispută referitoare la acești Termeni și Condiții sau la [Website Name] va fi supusă jurisdicției exclusive a tribunalelor din [inserați numele orașului sau regiunii], [inserați numele statului/provinciei].

  Renunțare la Obiecțiuni

  Prin utilizarea [Website Name], sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive a tribunalelor specificate mai sus și să renunțați la orice obiecțiune privind locația sau inconvenientul unor astfel de tribunale.